תפילין מהודרות ספרדי

מצווה – דאורייתא (בארמית), אלו החוקים והמצוות שניתנו על ידי אלוהים במעמד הר סיני למשה – דברי תורה. לעומת דרבנן (בארמית), שהם החוקים והמצוות שניתנו על ידי חכמים. בספר דברים ז’  יא’ נכתב – “ושמרת את המצוה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשותם”

מצוות הנחת תפילין – בספר שמות י”ג ט’ – “והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך”. מקורה של מצוות הנחת תפילין במעמד הר סיני, והיא השתרשה במסורת היהודית עד כדי אמרת חז”ל כמי שאינו מניח תפילין בקריאת שמע בעצם משקר לכתוב “וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך”.

קדושת הנחת תפילין דומה ללבישת טלית, חיזוק לכך מתקבל מכיוון המקרא יחד עם מצוות הציצית והמזוזה. עפ”י הכוזרי, זהו זכר ליציאת מצרים – החיבור בין האלוהים להתנהגותו ותודעתו של האדם, כיצד אלוהים הוציא את בני ישראל ממצרים. תפילין של ראש משויך לזיכרון ומחשבה, ותפילין של יד משויכת לטוב ליבו של האדם. גם הרמב”ם כמו הכוזרי מיחס את התפילין של יד וראש למחשבותיו וליבו של האדם לאמת וצדק כדי שבמחשבותיו לא יעסוק בשיחות בטלות. המהר”ל גם כן מייחס את תפילין היד ותפילין הראש מול הלב והמוח, זהו חפץ קדוש המביא את האדם לטוהרה.

מהם התנאים להנחת תפילין?

למרות שבתקופת בית שני היה נהוג אצל החכמים להלך עם תפילין במשך כל היום, ישנם חמישה מועדים עיקריים המתייחסים להנחת תפילין:

שעות היום – על פי ההלכה אסור להניח תפילין בלילה כמו שאין מניחים תפילין בחג או שבת מאחר וגם התפילין וגם השבת והחג הם אותות ואין רוצים לזלזל בחג או בשבת.

אבלות – רק ביום הראשון לאבלות אין מניחים תפלין, בשאר הימים מניחים כרגיל.

תשעה באב – בקהילות אשכנז ומרוקו נהוג לא להניח תפילין עד הצהרים, ורק בצהרים מניחים בתפילת מנחה. לעומתם בקהילת ספרד, נהוג להניח תפילין ספרדי כמו ביום רגיל.

חול המועד – לאור מחלוקת בעניין הנחת תפילין בחול המועד, שולחן ערוך קבע כי לא מניחים תפילין.

ראש חודש – כמו בחול המועד, נקבע כי אין מניחים תפילין.

מנהגי תפילין ספרדי מול תפילין אשכנזי

על פי המסורת הספרדית, תפילין מהודרות ספרדי כורכים את רצועת היד מבפנים החוצה ולעומת זאת במסורת האשכנזית כורכים את רצועת היד מהחוץ על הפנים.

מאמרים נוספים

כמה עולה הכנסת ספר תורה

מעוניינים בהכנסת ספר תורה לבית כנסת? רוצים לדעת כמה עולה להכניס ספר תורה? בשחף תשמישי קדושה מציעים עבור הכנסת ספר תורה מחיר כדאי ביותר עם

קרא עוד »
דילוג לתוכן