סגולת ומעלות פיטום הקטורת, ושלושת החנוכיות הכתובות על קלף

Date

במאמר זה נסביר על הסגולות והמעלות של פיטום הקטורת ושלושת החנוכיות

פיטום הקטורת- סגולות

בזוהר הקדוש (ויקהל דף רי”ח ע”ב) הפליג בשבח אמירת פיטום הקטורת ואלו הסגולות מפי לשון הרב:

 • מבטלת מגפה וחלאים רעים
 • ינצל משעבוד מלכויות
 • הברכה מצויה במעשה ידיו
 • ינצל מדינה של גיהנום
 • מבטלת הקליפות והחיצונים וסטרא ארחא
 • מבטלת הכישופים
 • מבטלת הרהורים רעים
 • נוחל שני עולמות עולם הזה והעולם הבא
 • מסלק הדינים מעליו
 • ימצא חן וחסד בעיני כל רואיו
 • מסוגלת לעושר

 מהי מעלת קריאת פיטום הקטורת שכתובה על קלף?

מבואר בכף החיים (סימן קלב אות כג) על מעלת אמירת פיטום הקטורת שכתובה על קלף, סגולה לעושר ולהצלחה בכל עניניו

3 החנוכיות:

חנוכיית שיר למעלות- סגולות

 • לזיווג טוב
 • לכל תחינה ובקשה
 • להינצל מקרי לילה
 • להישמר בחופה
 • לכל שמירה

חנוכיית אנא בכוח- סגולות

 • בדרך כלל נוהגים לומר פיוט זה ב”קריאת שמע שעל המיטה לפני השינה
 • בפיוט ישנם שבע שורות ובקריאת שמע כל שורה היא כנגד יום בשבוע
 • אחרי קריאת הפיוט אומרים את אותו משפט של אותו היום שלש פעמים
 • כאשר אדם הולך לאיבוד או נמצא באזור סכנה טוב לומר אנא בכוח עד שיצא מכלל סכנה!

חנוכיית למנצח- סגולות

 • כל האומר מזמור למנצח בכל יום בהנץ החמה בצורת המנורה לא יקרה לו שום מקרה רע
 • יחשב כאילו הדליק את המנורה שבבית המקדש וכאילו מקבל פני שכינה, כי תמצא בו שבעה פסוקים, כנגד שבעת קני המנורה.
 • וגם יש בה מ”ט תבות, כנגד מנין הגביעים והכפתורים והפרחים והנרות,שבשבעת קני המנורה,שעולים למנין מ”ט.

More
articles

דילוג לתוכן