סגולות עור הנחש

עור הנחש היא הסגולה לשמירה הראשונה בהיסטוריה, ששימשה כבר את האדם הראשון כאשר נתגרש מגן עדן כמבואר במדרש תהילים (צב, ו) ובפרקי דרבי אליעזר (כ) רבי אליעזר בן יעקב אומר מן העור שהפשיט הנחש, עשה הקדוש ברוך הוא כתנות כבוד לו ולעזרו [לשמירתו], שנאמר “ויעש ה’ אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם“. ומבואר שם במדרש שהיה לו זה לשמירתו מן המזיקים. וביארו הראשונים (חזקוני בראשית ג, כא) שההכרח שמדובר בעור הנחש הוא שהרי עדיין לא נשחטו בהמות כדי שיהיה עורם להפשטה, לכך מוכרח שהכוונה היא לעור הנחש שהרי הוא מפשיל את עורו גם בחייו.

במאמר זה פירטנו עבורכם את הסגולות הנפלאות של עור הנחש והמקורות להם;

  • עור הנחש כשמירה על הריון ולידה קלה. וכמו שכתב בספר “רפואה וחיים מירושלים” לרבנו יצחק בן אליעזר ממנוקאץ זצ”ל כי “למפלת סגולה בדוקה תשקה אותה עור של נחש ולא תפיל לעולם. בספר “מראה הילדים” לרבי רפאל אוחנה זצ”ל (מערכת א’ אות לד), וכתב הגאון רבי אברהם מסלוניקי זצ”ל בספרו “טהרת המים” (מערכת ס’ אות ס”ד) בשם ספר הברית (מאמר יד פרק ז) סגולה לאשה המפלת נפלים אם תשא אצלה בתוך חגורה אשר תחגור בו על בשרה כל ימי הריונה עור הנחש וכו’ הוא מסוגל שלא תפיל. הובא עוד בספר “בית אברהם לחיים” וכן הובא בספר “סגולות רבותינו” לר”ר ישי מזולמיאן. ובספר “דרך ישרה” לרבי ראובן בן אברהם מירושלים (שער הסגולות) כתב גם סגולה למקשה ללדת “קח עור מנחש ותן על לבה”.
  • עור הנחש הינו סגולה לרפאות כאב העין. מובא בספר “זכרון יעקב יוסף” לרבי יהושע יונתן בן צבי רובינשטיין ז”ל (במערכת מ’) והובא גם כן (במערכת ע’) כי עור הנחש הינו סגולה לרפאות כאב העין וזו לשונו: “קח עור נחש ושחוק אותו ורחץ בו העין“.
  • עור הנחש כקמיע עבור פרנסה ברווח. המקור לכך נמצא בגמרא במסכת ברכות (פרק הרואה, דף נ”ז.) הרואה נחש בחלומו פרנסתו מזומנת לו. וביאר רבי שלמה אלמולי זצוק”ל בספרו “האחלמה” (מערכת נ’ אות יב. והובא גם בספר דבק מא”ח לרבנו אברהם חמוי זצ”ל) וזה לשונו: “עניין הנחש המורה על פרנסה הוא לפי שהנחש עפר לחמו, ומצוי לו בכל מקום ואין צריך עמל להרוויח פרנסתו
  • לנצח אוייבים. רבנו אברהם חמוי “ובכתבי מהרח”ו הקדוש (רבנו חיים ויטאל זצוק”ל) ושם נאמר קבלה מרבי אלעזר ע”ה כל הנושא עליו עור נחש באבנטו לא ישלוט בו כלי זיין ועיין להרב “עובר אורח” ועוד… וכתיב שם עוד י”ב תועליות שונות…”

מעוניין לראות את מוצרי “עור הנחש” שיש לנו?  לכל המוצרים לחץ כאן

מאמרים נוספים

כמה עולה הכנסת ספר תורה

מעוניינים בהכנסת ספר תורה לבית כנסת? רוצים לדעת כמה עולה להכניס ספר תורה? בשחף תשמישי קדושה מציעים עבור הכנסת ספר תורה מחיר כדאי ביותר עם

קרא עוד »
דילוג לתוכן