מהי הטלית, ומתי נהוג להשתמש בה לפי ההלכה היהודית? הנה כמה עובדות מרתקות שגם אתם תשמחו לדעת
מהי הטלית, ומתי נהוג להשתמש בה לפי ההלכה היהודית? מדוע נצטוו הגברים ללבוש את הטלית, ואילו הנשים לא? מה מברכים על הטלית הגדול והקטן? הנה כמה עובדות מרתקות שגם אתם תשמחו לדעת: מהי בעצם טלית? הטלית היא בגד מלבני עשוי צמר, שבארבע פינותיו שזורים חוטים מיוחדים המכונים ‘פתילים’ – שאותם מחברים זה לזה בקשירות מיוחדות על פי מצוות התורה.  הטלית מיועדת ללבישה בזמן תפילת שחרית ומוסף בבית הכנסת, אך ישנה גם טלית נוספת בשם טלית קטן – שאותה לובשים הגברים באופן קבוע מתחת לבגדיהם הרגילים, ובכך זוכים בקיום המצווה החשובה בכל שעות היום, ולא רק בתפילה עצמה.  בשפה הארמית נקראת הטלית בשם ‘בגד’, ומייצרים אותה בדרך כלל רק מצמר, היות והשולחן ערוך קובע כי רק בגד מצמר או פשתן – יכול להיחשב כציצית מן התורה. ישנם פוסקים שמתירים להתעטף בטליתות ממשי וחומרים אחרים, אך הטליתות המשובחות ביותר כאמור הן אלו העשויות מ-100% צמר (וצמר רחלים הוא המהודר שבהם). מדוע נשים אינן מתעטפות בטלית או ציצית? נשים פטורות מלבישת טלית גדול וטלית קטן היות ומהותה של מצווה זו ומטרתה היא לתקן את חטא אדם הראשון – שבנשמתו כלולים הגברים היהודים (ונשמות הנשים היהודיות בחוה). בכתבי האר”י הקדוש מובא כי הנשים מתוקנות יותר מן האנשים ברוחניותן, ועל כן הן פטורות ממצווה זו.  בקיצור שולחן ערוך מובא כי מצווה מן המובחר להתעטף בציצית בבית, וללכת לבית הכנסת כשהציצית על הגוף. עם זאת, במידה ובדרך הליכתו עובר הגבר במבואות מטונפים שאין ראוי לעבור בהם, ראוי לו שיתעטף בציצית במבואת (פתח) בית הכנסת – וייכנס לבית הכנסת כשהוא כבר מעוטף בציצית ובתפילין.  מי חייב להקפיד על לבישת טלית? “וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'”: את כל המצוות צריך ודאי לקיים בשמחה ובהידור, אך מצוות הציצית כל כך גדולה עד שהיא תולה בה את כל המצוות כולן. חכמים הזהירו כי כל איש – בין אם רווק ובין אם נשוי, חייב להקפיד על לבישת טלית קטן במשך כל שעות היום מתחת לבגדיו, ואילו טלית גדול בזמן תפילת שחרית ומוסף. מצווה מן המובחר ללבוש טלית שעשויה מצמר רחלים לבן, שגודלה ג’ רבעי אמה באורך וחצי אמה ברוחב (ויש אומרים שאמה על אמה). טוב לקנות ציצית וטלית מאדם ירא שמיים שיודע את מלאכתו, ועושה אותה נאמנה – הן בטוויה והן בשזירה, ושם את הכוונות הראויות בכל פעולה ופעולה שלו לצד ההלכה, שאז הטלית נחשבת לכשרה.  מה מברכים על טלית גדול וטלית קטן? הברכה על טלית קטן היא “ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות ציצית”. הברכה על טלית גדול היא “ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית”.

מאמרים נוספים

כמה עולה הכנסת ספר תורה

מעוניינים בהכנסת ספר תורה לבית כנסת? רוצים לדעת כמה עולה להכניס ספר תורה? בשחף תשמישי קדושה מציעים עבור הכנסת ספר תורה מחיר כדאי ביותר עם

קרא עוד »
דילוג לתוכן