כללי, תפילין

מידע מפורט על התפילין של מכון הסולם

החלטנו לשתף אתכם במידע קצת יותר מפורט על המכון שלנו שכותב את התפילין – מכון הסולם.

לכל סוג תפילין נפרט לכם על הסופרים שלנו, הקלף, הבתים, והרצועות:

תפילין בהמה דקה

 • סופרים מוסמכים עם תעודת כשרות לכתיבת סת"ם
 • השגחה ופיקוח על הסופרים אשר עומדים בדרישת ההלכה
 • צורת האותיות ע"פ המסורת בדקדוק הכתיבה (כתיבה ברמה טובה) כדרישת המסורת וההלכה ומהודר לדעת הפוסקים ודעת מרן השו"ע
 • עבר הגהת מחשב + 2 הגהות ידנית
 • התפילין נכתבו על קלף שליל
 • הקלפים שלנו עומדים בדרישות ההלכה, ונרכשים ממפעלים מפורסמים
 • בתי התפילין נרכשים ממפעלים ידועים בהכשר מקומי של רבנים שמתעסקים בתחום הסת"ם
 • רצועות שחורות שני צדדים-עבודת יד
 • רצועות התפילין נרכשים ממפעלים ידועים בהכשר מקומי של רבנים שמתעסקים בתחום הסת"ם

דגשים לתפילין בהמה דקה מהודר כנפי יונה

  • בתים בהמה דקה כנפי יונה (בהשגחת הרב קליין שליט"א)
  • הפרדה בתוך בתי התפילין מעור כנפי יונה הנחשבים מהודרים יותר

תפילין בהמה גסה עור אחד פרודות

 • צורת האותיות ע"פ המסורת
 • בדקדוק הכתיבה וגם נאה במיוחד, מבחינת יופי וחדות הכתיבה (כתיבה ברמה גבוה מאוד) כדרישת המסורת ההלכה ולחומרא בכל הנוגע בדיני הכתיבה
 • מהודר לדעת כל הפוסקים ודעת מרן השו"ע
 • התפילין נכתבו על קלף שליל ועפי הידורי ההלכה
 • הפרשיות כולם יעברו הגהות גברא כפולה ע"י שני מגיהים מוסמכים, והגהת מחשב.
 • לאחר שלבי ההגהות עוברים הכתבים בקרה אחרונה
 • כל הסופרים כולם אברכים ובני תורה קובעים עיתים לתורה בדרגות שונות, ומוכרים לנו אישית
 • הסופרים שלנו מוסמכים לכתיבה ע"י תעודה מכוני סת"ם מוכרים
 • תיוג של כל אותיות שעטנ"ז ג"ץ ואותיות בד"ק חי"ה
 • הכתב אחיד בסגנונו – לא מעורבב משני סוגים
 • כתב יפה ואחיד במראה
 • סיום כתיבת השורות ישרות
 • הסופרים שלנו מקפידים על טבילה לפני הכתיבה
 • הקלף נקנה אך ורק ממפעלים מפורסמים
 • הקלף איכותי ולא מחוספס
 • בדיקת משאריות שעל הקלף (דוכסוסוטוס) שפוסל בכתיבה עליו
 • הקלף עובר את ביקורת רבני המכון
 • הבתים שלנו מיוצרים במפעל ותיק ומנוסה המייצר בתים באיכות וברמה גבוה
 • פיקוח הבד"צ נעשה משעת יבוא העורות למפעל
 • עיבוד ביד ע"י יהודים יראי שמים
 • כל הפעולות נעשות לשמה ואפילו השטיפה במים
 • בדיקת נקבים על כל בית ובית, ע"י משגיח
 • הבתים מעור אחד כולל התיתורא והמעברתא
 • הבתים שלנו בהמה גסה עור אחד פרודות עד הסוף ללא הדבקה כלל
 • צביעה ידנית
 • הרצועות שלנו בהשגחה ובפיקוח של הבד"צ
 • כל תהליך העיבוד נעשה ע"י יהודים שומרי תורה ומצוות
 • כל תהליך יצור הרצועות נעשה בעבודת יד
 • רצועות עור עליון עבודת יד שחורות שני צדדים

דגשים לתפילין בהמה גסה 2/2 או 5/5

  • התפילין נכתבות על פי חיתוך האותיות על פי הקבלה
  • התפילין נכתבים ביום אחד,מזריחת השמש ועד שקיעת החמה
  • הבתים נעשים בעבודת יד מתחילתם ועד סופם
  • גודל בית 2/2 או 5/5 בהתאמה
  • תפירות בין הפרודות

דגשים לבתים של תפילין מיקשה א' או ב' ריבוע רגל

  • מיקשה א' או ב' בהתאמה
  • ריבוע רגל

דגשים לתפילין חרוצות

  • בתפילין קיימים מעל 50 הידורים
  • יבדקו נקבים
  • שין הורמה ביד
  • ללא חשש בכור
  • עור אחד מקשה א' או ב' בהתאמה
  • נבדק רבוע התפירות
  • ללא חשש דבק כלל
  • הבתים ישרים בכל גובהן
  • ללא חשש חריצים מזויפים
  • ריבוע הביית גם ללא האוירים
  • גיד עובר ונתפר בין המחיצות ממש
  • חריצים עם אויר ניכר להדיא עד התפר
  • אין חסרון מחמת התעלה להשלמת הגיד
  • צביעת הבתים "הפתרון המושלם" [צביעה מיוחדת ובלעדית]
  • "רבוע יד" נעשה ע"י שני אנשים האחד מסובב את הכרסם והשני מרבע
  • שין בולטת במיוחד

 

על מנת להתאים לכם את התפילין הטובות ביותר עבורכם,

צרו איתנו קשר ונשמח לעזור ולענות לכם על כל שאלה

053-7750360

 

Related Posts