איך זוכים לבנים כשרים? 3 עובדות מדהימות על מצוות המזוזה
כל בית יהודי מתהדר במזוזה כשרה, שבזכותה שומר הקב”ה על הדרים בבית מכל רע ומכל מזיק. קביעת המזוזה בבית היא מצוות עשה מן התורה, ובה נמצאות הפרשיות הראשונות בקריאת ‘שמע ישראל’ – בה גנוזה תמצית ועיקר האמונה.  על המזוזה חקוקות האותיות שין, דלת יוד ודבר זה מרמז על השמירה שהקב”ה שם בבית שיש בו מזוזה – כמרומז בפסוק ‘שומר דלתות ישראל’. מצווה זו חביבה ביותר על הקב”ה ומי שזוכה לקיים אותה בהידור – שפע רב מכניס אל ביתו, ברוחניות ובגשמיות. מהו ההידור המדובר? לא בהידור חיצוני עסקינן כי אם בהידור של כתיבת האותיות, שחייבת להיעשות על ידי סופר ירא שמיים בתכלית, לפי כללי ההלכה ושאף אות אינה חסרה או פגומה. באם יש פגם זעיר באות אחת של המזוזה, הרי שהיא פסולה וממילא מאבדת את כל הטוב שגנוז במצווה המהודרת.  לצערנו, פעמים רבות אנשים מעדיפים להסתכל על היופי החיצוני של בית המזוזה, בעוד שהיופי האמיתי והשמירה האמיתית נמצאות דווקא בפנים, על סוג הקלף, האופן שבו האותיות כתובות עליו, והמילוי של האותיות בדיו. ולא די בכך שהמזוזה מתוקנת מבפנים, צריכים לוודא שמי שכותב אותה הוא סופר ירא שמיים, שמקיים מצוות ומקפיד על קלה כבחמורה.  למה זוכה מי שמקפיד ומהדר במזוזה יפה מבפנים קודם כל, ורק אחר כך מבחוץ? לפניכם 3 עובדות מרתקות, שלא תרצו לפספס: 1) מובא בספר ‘כסף משנה’ כי כאשר המזוזה כתובה כתקנתה, “חופפת שמירת ה’ יתברך על הבית”. ומוסיף על זה פירוש המרדכי כי “מובטח אני שכל בית המתוקן במזוזה כהלכתה, אין שום מזיק יכול לשלוט בו”.לא די בכך שאין כניסה ושליטה למזיקים ורוחות רעות בבית שמותקנת בו מזוזה מהודרת, הקב”ה מעניק לאותו אדם דירה נאה ויפה, כפי שמובא במסכת שבת: “הזהיר במזוזה, זוכה לדירה נאה”. 2) לא פעם מצינו שאדם שנפגע בגופו, נפשו או רכושו – המזוזות שבביתו היו פגומות, ובכך בעצם ניטלה השמירה שעליו. כך למשל קרה לפני כמה שנים, כשיהודי נפצע קשות בתאונת דרכים, ורק כשפתחו את המזוזות שבביתו גילו כי המילה ‘נפשך’ הייתה פגומה ופסלה את המזוזה. רמז על השמירה ממוות נמצא במילה מזוזות כפי שהיא כתובה בתורה, בכתיב חסר:  “מְזֻזוֹת”. אם נפריד את האותיות נקבל את המילים זז – מות. זאת אומרת שקיום מצוות המזוזה בהידור, שומרת את האדם ממוות ואסונות, והם פשוט ‘זזים’ ממנו. במקרה אחר של זוג שחיכו שנים לפרי בטן, נמצא כי במילה ‘בניכם’ האות י’ הייתה פסולה, ומיד כשתיקנו את הטעות והחליפו את המזוזות – האישה נפקדה עם תאומים (!) בריאים.  3) מצוות הזהירות במזוזה כשרה מזכה את הנזהר בה בשלל מידות טובות, ישועות ונחמות. כך למשל מביא ספר ‘דרך ישרה’ כי מי שבודק את המזוזות שלו תמיד – יאריך ימים ויזכה לבנים כשרים.  מזוזה בגימטריא 65, גם השם הקדוש “אדנ-י” בגימטריא 65, שעל-ידי המזוזה הקב”ה נעשה “אדון” בבתינו, והוא שומר ומגן עלינו. 

מאמרים נוספים

כמה עולה הכנסת ספר תורה

מעוניינים בהכנסת ספר תורה לבית כנסת? רוצים לדעת כמה עולה להכניס ספר תורה? בשחף תשמישי קדושה מציעים עבור הכנסת ספר תורה מחיר כדאי ביותר עם

קרא עוד »
דילוג לתוכן